Programy wspierające
procesy zarzadzania karierą

RIGHT CAREER zaufanym doradcą i partnerem w rozwoju – sprawdź opinie o nas
na stronie i profilach LinkedIN.

ZOBACZ OPINIE

ZWIŃ // ROZWIŃ
OUTPLACEMENT

Outplacement to zestaw różnorodnych usług związanych ze wsparciem pracownika, z którym rozstaje się organizacja. Celem ich jest pomoc pracownikowi w odnalezieniu się na rynku pracy oraz w poszukiwaniach nowego zatrudnienia.

Program może polegać na zaoferowaniu zwalnianemu pracownikowi różnorodnych elementów składających się na usługę, w tym: szkoleń, przygotowania CV, opieki psychologicznej, konsultacji indywidualnych, wsparcia w wyszukiwaniu ofert pracy, negocjacji i wsparcia w zarządzaniu karierą w nowej Organizacji.

Outplacement w rozumieniu Right Career to program umożliwiający odbudowanie sił, poczucia wartości i sprawczości po utracie pracy. Wspólnie z konsultantem Uczestnik identyfikuje swój potencjał i sukcesy, planuje skuteczne CV i strategię na rynek pracy.

Uczestnik może poczuć się z nami bezpiecznie. Praca z konsultantem nie opiera się wyłącznie na coachingu, ale również na dostosowaniu koncepcji pracy do konkretnego celu Uczestnika oraz obejmuje aktualną wiedzę o rynku, trendach i doświadczeniach całej rzeszy wcześniej wspomaganych karier. Z naszą pomocą 70% uczestników programów awansuje. Jako jedyni jesteśmy tak skuteczni wobec profili 50 i 60 plus.

Program outplacementu w Right Career to podróż w głąb samego siebie, to proces zmiany i inwestycja, która często przekłada się na lepszą pracę, wyższe stanowisko i wynagrodzenie oraz spełnienie w karierze zawodowej. Dla wyniku programu niezbędne jest zaangażowanie i współpraca Uczestnika.

Outplacement to również kompleksowe wsparcie pracodawcy przy przeprowadzaniu trudnych zmian. W tym w : przygotowaniu strategii zwolnień, komunikacji zmian, szkoleniu menedżerów, utrzymaniu wyników Firmy w trakcie procesu zwolnień/zamknięć Organizacji.

Program outplacementu może być doskonałym programem motywacyjnym w przypadku zamykania Organizacji, kiedy zależy nam na tym, by Organizacja do samego końca funkcjonowała sprawnie i dostarczała wyników. Aby tak mogło się stać, istotna jest komunikacja programu, jego wysoka jakość oraz innowacyjność w postaci rozwiązań proponowanych zwalnianym pracownikom.

Outplacement indywidualny

to program oferowany przez pracodawcę dedykowany pracownikowi, którego dotyczy restrukturyzacja. Uczestnikiem programu może być każda osoba.

Program indywidualny to szyty na miarę potrzeb Uczestnika zestaw usług, który może polegać na: wsparciu psychologicznym, ofercie szkoleniowej lub warsztatowej dotyczącej rynku pracy, wsparciu w przygotowaniu wygrywającego CV, konsultacjach indywidualnych, wsparciu w poszukiwaniu ofert pracy, skutecznej strategii rekrutacyjnej. Często program definiowany jest ilością miesięcy, w trakcie których wspieramy Uczestnika (np. 1M, 3M, 6M, 12M). Celem jest nowa praca spełniająca oczekiwania i aspiracje naszych Uczestników, bądź otwarcie własnego biznesu. RIGHT where you aspire!

Kluczem do sukcesu programu jest jego jakość, dopasowanie do sytuacji i potrzeb Uczestnika – nigdy rozwiązania masowe. W Right Career wierzymy, że każdy człowiek jest niepowtarzalny. Doświadczenia pokazują, że to, co jest dobre dla wszystkich, niekoniecznie będzie dobrym rozwiązaniem dla konkretnego Uczestnika. Na niezwykle konkurencyjnym rynku pracy musimy się wyróżnić, a nie działać jak inni kandydaci, stosując te same rozwiązania.

Strategia, którą stosują tysiące osób, nie wyróżni nas na rynku pracy – musi być stworzona dla nas, jedyna i niepowtarzalna – a to zapewni zespół Right Career!

W programie Right Career Uczestnicy :

* odbudowują siły życiowe i poczucie wartości
* mają możliwość konsultacji z licencjonowanym psychoterapeutą
* uczą się zarządzania stresem w trudnych sytuacjach i dbania o swoje zdrowie
* przygotowują strategię wyjścia na rynek pracy
* przygotowują wygrywające CV, które skutecznie przyciąga uwagę pracodawców na rynku w Polsce, jak i za granicą
* przygotowują strategię i profil w mediach społecznościowych typu LinkedIN
* mają okazję ćwiczyć rozmowy kwalifikacyjne
* uczą się sprzedażowej prezentacji siebie na rozmowie kwalifikacyjnej
* planują swoje aktywności na rynku pracy
* mają możliwość skonsultowania każdego działania, rozmowy z konsultantem prowadzącym
* projektują plan dalszej kariery i swojego wizerunku w nowej organizacji
* wiedzą, jak zbudować skuteczną strategię w sytuacji zmian

Outplacement grupowy

to program oferowany przez pracodawców dla większej grupy pracowników, których dotyczy restrukturyzacja. Program dedykowany dla każdej grupy pracowniczej. Najczęściej oferta programów grupowych zawiera: szkolenia (np. mające na celu podniesienie kwalifikacji zwalnianych pracowników), warsztaty związane z rynkiem pracy, otwarciem działalności gospodarczej/startupu, konsultacje indywidualne, poszukiwanie ofert pracy przez konsultanta rynku pracy lub stworzenie biura pracy.

W rozumieniu Right Career kluczowe dla sukcesu programu grupowego jest przygotowanie skutecznych rozwiązań szytych na miarę dla grupy zwalnianych pracowników.

Przed rozpoczęciem programu wnikliwie analizujemy grupę i proponujemy innowacyjne rozwiązania. Dzięki temu nasi Uczestnicy nie odczuwają różnicy w jakości – program grupowy jest realizowany wg indywidualnych wskazań docelowego Odbiorcy.

W programie Right Career uczestnicy m.in.:

* odbudowują siły życiowe i poczucie wartości w trakcie warsztatów i w pracy z grupą
* radzą sobie z trudnymi emocjami związanymi ze zwolnieniem
* uczą się zarządzania stresem w trudnych sytuacjach i dbania o swoje zdrowie
* przygotowują strategię wyjścia na rynek pracy
* przygotowują wygrywające CV, które skutecznie przyciąga uwagę pracodawców na rynku w Polsce, jak i za granicą
* przygotowują strategię i profil w mediach społecznościowych typu LinkedIN
* mają okazję ćwiczyć rozmowy kwalifikacyjne
* uczą się sprzedażowej prezentacji siebie na rozmowie kwalifikacyjnej
* planują swoje aktywności na rynku pracy
* projektują plan dalszej kariery i swojego wizerunku w nowej Organizacji
* w ramach konsultacji indywidualnych dostosowanych do oczekiwań mogą również otrzymać doradztwo w różnych obszarach, np. własnej działalności, strategii sprzedaży, budowania oferty

Right Career – zaufanym doradcą i partnerem w rozwoju – sprawdź opinie o nas na stronie i profilach LinkedIN.

Executive Outplacement

Executive Outplacement to program indywidualny, dedykowany dla kadry menedżerskiej. Posiada szeroki pakiet wsparcia, który może polegać na coachingu kariery przez dedykowanego coacha kariery, ofercie warsztatowej, wsparciu w poszukiwaniu pracy oraz w obszarze współpracy z agencją doradztwa personalnego, dostępie do testów: np. JTI Optimas, StrengthsFinder Instytutu Gallupa.

Program szyty na miarę oczekiwań, sytuacji oraz rynku pracy menedżera. Right Career posiada wykwalifikowaną kadrę dla profili Top Executive posiadającą doświadczenie w pracy dla lidera rynku w rekrutacji profili najwyższego szczebla Egon Zehnder.

W programie Right Career menedżer m.in.:

* buduje skuteczną i unikalną strategię poszukiwania pracy na rynek w Polsce, jak również za granicą (100% menedżerów, którymi się opiekowaliśmy ma nowe zatrudnienie, 70% wyższe stanowiska, mamy sukcesy w outplacemencie osób 60 plus)
* poprzez analizę profilu, sukcesów menedżera, rynku pracy, Uczestnik otrzymuje innowacyjne pomysły, jak stworzyć CV oraz wypracować wizerunek w mediach i strategię, by zapewnić sobie sukces
* buduje silny networking w środowisku biznesowym i w obszarze agencji doradztwa personalnego
* posiada nieustanne wsparcie wybitnych ekspertów, np. Zuzanny Celmer i Executive Konsultanta w poszukiwaniach, w strategicznym przygotowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych
* posiada aktualną wiedzę o rynku pracy ze swojego obszaru biznesowego
* ma możliwość skorzystania z porady prawnej przy okazji negocjacji nowej umowy, pakietu wynagrodzenia (w zależności od programu)
* przygotowuje plan kariery na najbliższy czas
* otrzymuje wsparcie po wejściu do nowej Organizacji
* programy 12-miesięczne lub dłuższe oferują również wsparcie zawodowe dla partnera/partnerki

Right Career – zaufanym doradcą i partnerem w rozwoju – sprawdź opinie o nas na stronie i profilach LinkedIN.

Korzyści dla pracodawcy, wynikające z korzystania
z profesjonalnych
programów
outplacementu
Right Career

* ułatwienie procesu negocjacji z pracownikiem, który otrzymuje wypowiedzenie
* odpowiedzialność społeczna biznesu wobec osób 50-60 plus
* utrzymanie pozytywnego wizerunku marki jako pracodawcy, który ma znaczenie dla odchodzących pracowników, pozostających w organizacji, jak również talentów, które chcemy zachęcić do pracy
* możliwość utrzymania wyników do samego końca, np. przy zwolnieniach całych działów, zakładów, organizacji, i transferu wiedzy do innych placówek w kraju i za granicę
* pozytywny PR wewnątrz Organizacji
* pozytywny wizerunek w całych strukturach firmy, również międzynarodowo

ZWIŃ // ROZWIŃ
INPLACEMENT

Inplacement

jako jedyni na rynku posiadamy usługę outplacementu i jednocześnie inplacementu. To usługa, która polega na wsparciu i zarządzaniu karierą w nowej Organizacji i jest dedykowana głównie dla kadry menedżerskiej. Nasi konsultanci ze względu na duże doświadczenie biznesowe wspierają menedżerów w przygotowaniu strategii na pierwsze pół roku pracy, budowaniu swojego wizerunku w nowej Organizacji i zarządzaniu tym wizerunkiem. Towarzyszymy w najbardziej stresujących i kluczowych momentach – pierwszych miesiącach pracy, aby doprowadziły one do zakorzenienia się w nowych strukturach. Pracujemy ze znanym aktorem Michałem Zielińskim, który wspiera menedżerów przy budowaniu wizerunku, trenuje kompetencję autoprezentacji (m.in. pracuje nad emisją głosu) naszych Uczestników.

Pewność siebie i głos są niezwykle istotnymi czynnikami dla sukcesu w karierze menedżera.

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie we współpracy z menedżerami sektorów najwyższego szczebla (Prezesami i Wiceprezesami w randze globalnej). Poprowadziliśmy setki z nich przez zmianę, do awansu i realizacji w nowych miejscach pracy.

ten obszar naszej pracy
wspierają znani eksperci

ZUZANNA CELMER
LICENCJONOWANA
TERAPEUTKA, AUTORKA
WIELU KSIĄŻEK O
ROZWOJU

CZYTAJ WIĘCEJ

MICHAŁ ZIELIŃSKI
AKTOR TEATRALNY
FILMOWY I TELEWIZYJNY

CZYTAJ WIĘCEJ

Korzyści dla Uczestnika programu:

 • wsparcie w procesie wdrażania się
  do nowej Organizacji
 • doradztwo biznesowe dotyczące
  strategii na początek nowej pracy
 • wsparcie w budowaniu dobrego
  wizerunku w nowej Organizacji
 • modelowanie nowych zachowań
 • rozwój kompetencji
 • zbudowanie networkingu i grup wsparcia w nowej roli
 • zarządzanie swoją karierą, CV, wizerunkiem
  w mediach społecznościowych
 • wsparcie w przejściu okresu próbnego
  w nowej Organizacji
 • nauka technik zarządzania stresem, prowadzona
  przez znaną z mediów, wybitną licencjonowaną
  psychoterapeutkę Zuzanna Celmer
ZWIŃ // ROZWIŃ
BUISNESS COACHING

Buisness Coaching

Business Coaching oferowany przez Right Career to usługa wsparcia indywidualnego w realizacji celów biznesowych dedykowana dla menedżerów, pracowników, właścicieli firm.

Możliwe korzyści wynikające z coachingu Right Career:

• poradzenie sobie z trudnymi zmianami w życiu zawodowym
• zbudowanie relacji z przełożonym, środowiskiem pracy
• skuteczniejsze budowanie relacji i komunikacji
• wzrost kompetencji sprzedaży siebie i własnych osiągnięć
• skuteczne zarządzanie stresem
• wzrost jakości życia
• realizacja potencjału zawodowego
• identyfikacja talentów
• poradzenie sobie z kryzysem kariery zawodowej
• polepszenie sytuacji zawodowej
• zbudowanie marki osobistej, wizerunku
• odbudowanie własnej sprawczości i poczucia wartości
• odbudowanie balansu pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym
• zbudowanie drugiego filaru zawodowego
• przygotowanie do otwarcia własnego biznesu

Coaching
korzyści dla
organizacji

* Skuteczność i płynność procesu zmian w organizacji
* Zwiększona efektywność menedżera/ pracy zespołu
* Wzrost wyników
* Profilaktyka i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
* Poprawa wizerunku i PR menedżera w organizacji
* Wzrost umiejętności komunikacji i pracy zespołowej

ZWIŃ // ROZWIŃ
ZARZĄDZANIE TRUDNĄ ZMIANĄ

Oferujemy kompleksowe wsparcie podczas przygotowań do procesu restrukturyzacji, przeprowadzenia tzw. trudnej zmiany.

Oferujemy wsparcie dla Organizacji w następujących obszarach:

* przygotowanie planu komunikacyjnego uwzględniającego procesy, kroki i aktywności przed ogłoszeniem zmian, w ich trakcie i po Q&A (pytania i odpowiedzi)
* prowadzenie rozmów ze związkami zawodowymi, klientami i biznes partnerami, tzw. liderami opinii, mediami
* szkolenia mediowe albo/i wystąpienia publiczne dla osób ogłaszających zmiany
* indywidualne konsultacje związane z wizerunkiem/zachowaniem menedżerów, Warsztaty dla kadry menedżerskiej z przeprowadzenia komunikacji zwolnień

Wspieramy Organizacje szkoleniami dla kadry menedżerskiej z przeprowadzenia procesu zwolnień pracowniczych, gdzie menedżerowie mają możliwość nauczenia się radzenia sobie ze stresem, która zawsze towarzyszy takiemu procesowi. Na zajęciach odbywają się symulacje i ćwiczenia różnych scenariuszy. Menedżerowie uczą się jak godnie, z zachowaniem szacunku i poczucia wartości przeprowadzić proces trudnej rozmowy z pracownikiem lub pracownikami, którzy są zaangażowani w proces ogłaszania zmian.

Korzyści ze wsparcia Pracodawcy przez Right Career w procesie trudnej zmiany:
* opracowanie pakietu uwzględniającego wszystkie elementy wspierające pracowników, które są zaproponowane przez firmę
* przygotowanie prezentacji na spotkania
* przygotowanie Q&A (pytania i odpowiedzi) dotyczącego komunikacji z pracownikami (dla menedżerów zaangażowanych w proces)
* przygotowanie wszystkich dokumentów pisemnych – informacja do pracowników, do menedżerów, reaktywne, proaktywne wypowiedzi do prasy
* zaplanowanie „pierwszej pomocy”
* uczestniczenie w procesie komunikacji
* przygotowanie i przeprowadzenie komunikacji dla pracowników odnośnie wsparcia programem outplacementu

W procesach komunikacji Right Career współpracuje z ekspertami ds. komunikacji, wybitnymi prawnikami prawa pracy.

Warsztaty dla kadry menedżerskiej z zakresu przeprowadzania komunikacji zwolnień

Wspieramy Organizacje szkoleniami dla kadry menedżerskiej z zakresu przeprowadzania procesu zwolnień pracowniczych, gdzie menedżerowie mają możliwość nauczenia się radzenia sobie ze stresem, który zawsze towarzyszy takiemu procesowi. Na zajęciach odbywają się symulacje i ćwiczenia różnych scenariuszy. Menedżerowie uczą się, jak godnie, z zachowaniem szacunku i poczucia wartości, przeprowadzić proces trudnej rozmowy z pracownikiem lub pracownikami.