Koordynator Zespołu w sekcji Operacji - RightCareer.pl